Programi rada

Saznajte više informacija o našim programima.

Redoviti cjelodnevni desetosatni program rada u kojem

 • pravovremeno i primjereno zadovoljavamo potrebe djece
 • brinemo o zdravlju, rastu i razvoju i sigurnosti djece
 • ostvarujemo i živimo prava djece i odraslih
 • maksimalno uvažavamo individualne mogućnosti i potrebe djeteta
 • živimo kao obitelj stvarajući uvjete za partnerstvo s roditeljima
 • gradimo suradnju i odgovornost lokalne zajednice za potrebe djece

Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovitog desetosatnog programa koji

 • je po Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/1997) obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu
 • je osmišljen kako bi zadovoljio potrebe djece u godini prije polaska u školu
 • predstavlja prepoznavanje i uvažavanje djetetovih potreba i interesa te razvoj tjelesnih, spoznajnih, emocionalnih i socijalnih potencijala svakog djeteta
 • razvija znanja i vještine djeteta koje omogućavaju lakši prijelaz u osnovnu školu
 • se održava u poticajnom okruženju koje njeguje specifičnosti sredine u kojoj dijete živi i raste
 • je integriran u redoviti desetosatni program za djecu koja su polaznici dječjeg vrtića

Kraći program ranog učenja i usvajanja engleskog jezika gdje

 • se surađuje s Udrugom za promicanje ranog učenja stranih jezika „ Naučimo
  puno“, Zagreb
 • kroz igru, pjesmu i ples djeca usvajaju osnovne elemente engleskog jezika
Skip to content